Werkwijze

man in gesprek met mediator Cadans Mediation
Individuele intake
 

Als twee mensen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de spanningen die tussen hen in staan, plan ik in principe eerst een afzonderlijke intake met jullie beiden alvorens we een gezamenlijk gesprek hebben. Dit biedt de mogelijkheid vrij uit te spreken, en voor mij de mogelijkheid om de impact van de situatie zoals die voor jullie individueel is, in kaart te brengen. Ook biedt dit de gelegenheid om af te tasten of we een klik hebben; of je voldoende vertrouwen in mij hebt als mediator om jullie bij te staan in de gezamenlijke gesprekken. Dit vertrouwen is essentieel,om de gesprekken een kans van slagen te geven.
Daarnaast geeft deze intake ook een beeld met welke hoop je de gesprekken ingaat. Dit bepaalt de startkoers voor de gezamenlijke gesprekken.

echtpaar bij mediator Cadans Mediation
Gezamenlijke gesprekken

In de gezamenlijke gesprekken die na de intake volgen, krijgt een ieder van jullie ruim de gelegenheid aan te geven wat de ontstane situatie voor je betekent, en hoe deze is ontstaan. In deze gesprekken wordt vaak duidelijk waardoor het niet meer gelukt is om naar elkaar te luisteren, er negatieve beelden van elkaar ontstaan zijn, en het onderlinge vertrouwen verloren is gegaan. Ik probeer met jullie op zoek te gaan naar de positieve pijlers in jullie relatie; zo kan het zijn dat jullie elkaar een goede ouder vinden maar dat dit beeld vertroebeld is geraakt door het conflict. Door de pijlen te richten op het positieve, en hier weer samen over te praten, kan het vertrouwen hersteld worden. Soms is het duidelijk dat het conflict zo groot is geworden dat jullie de energie niet meer kunnen vinden om het nog een kans te geven. Jullie willen uit elkaar. In dat geval kan mediation helpen om in goed overleg afspraken te maken over de manier waarop dit het beste werkt voor jullie beiden.

Man in bos Cadans Mediation
Emotionele impact en  juridische afhandeling van het conflict

 

Het uitonderhandelen van de juridische issues bij een conflict zijn geen onbelangrijke zaken (zoals in het geval van een echtscheiding de alimentatieberekening, vermogensverdeling, omgangsregeling, en huisvesting). Hiervoor zal ik jullie in contact brengen met een professionele expert uit mijn netwerk. 

Ik leg me als mediator toe op het goede gesprek waarbij alles besproken mag worden waardoor het mogelijk wordt om een belangrijke periode uit je leven goed af te sluiten. Want wanneer de emotionele impact van het conflict geen plek krijgt, dan zal dit steeds weer terugkomen en bestaat zelfs de mogelijkheid dat het conflict weer oplaait, waar het eerst afgesloten leek.