Relatie en mediation

Als je er samen niet uitkomt 
Echtpaar mediation Cadans Mediation

Iedere relatie heeft wel eens te maken met zwaar weer. Wist je dat jonge ouders in het eerste jaar na de geboorte van hun kind vaak relatieproblemen krijgen? In korte tijd verandert er van alles:  je dagindeling, je sociale contacten, je werk misschien. En je krijgt er allebei een zware rol bij: die van vader of moeder. Ook op andere momenten in jullie leven kan je relatie onder druk komen te staan, bijvoorbeeld bij werkloosheid, bij pensionering of wanneer je het gevoel hebt dat jullie in de loop van de jaren langs elkaar heen zijn gaan leven. Heb je steeds vaker ruzie en lukt het jullie niet om elkaar te vinden in een goed gesprek? Merk je dat de ruzies steeds meer aan je beginnen te vreten?

 

Mensen hebben vaak hulp nodig om het goede gesprek te voeren in deze moeilijke periode. De emotionele impact van de relatiecrisis is vaak groot en dit zorgt er vaak voor dat het je niet meer goed lukt om begrip te hebben voor de emoties en beleving van de ander. Het zorgt er ook vaak voor dat de communicatie moeizaam verloopt en dat negatieve beelden van elkaar eerder bevestigd dan gecorrigeerd worden. Al deze elementen zorgen ervoor dat het onderling vertrouwen zoek is.

Time Out

Zit jullie relatie in zwaar weer en ben je het er samen over eens dat je er energie in wilt steken om te onderzoeken of jullie dit positief kunnen veranderen? Dan kun je bij Cadans Mediation terecht voor de Time Out. Jessica Evers gaat samen met jullie op zoek naar de positieve pijlers onder jullie relatie. Tijd en positieve ervaringen delen met elkaar kunnen helpen om het geschonden vertrouwen te  herstellen.

Kosten

€ 275 per stel, twee gesprekken van 60 minuten*
Genoemde prijs is incl. btw. Zie ook de leveringsvoorwaarden

 

* Het kan zo zijn dat  je tijdens deze gesprekken merkt dat het je niet meer lukt om een nog energie te steken in het herstellen van het vertrouwen in jullie  relatie. In dat geval is afscheid van elkaar nemen, het beste wat je kunt doen. Als dit het geval  is, kan mediation bij echtscheiding helpen om in goed overleg afspraken te maken over de manier waarop dat het beste kan.