Over Cadans Mediation

Cadans Mediation biedt bemiddeling in de relatiesfeer, bij conflicten bij echtscheiding, tussen familieleden, en tussen buren. De praktijk is gevestigd in De Groeve, maar een afspraak op een door jouw gekozen locatie is ook mogelijk. 

IMG_9779.jpg
Jessica Evers
Mediator

Mijn naam is Jessica Evers (Doetinchem, 1972). Ik ben werkzaam als mediator en communicatie adviseur.

 

Communicatie is een prachtig vak! Mijn werk is geslaagd wanneer de betrokken partijen op dezelfde lijn zitten; wanneer er ruimte is voor een goed gesprek tussen mensen, waarbij je met een luisterend oor, en wederzijdse aandacht en respect voor elkaar veel bereiken kan.

Om nog meer uit het communicatievak te halen, heb ik een opleiding gevolgd tot (MfN register) mediator. Hierdoor bestond de mogelijkheid mij te specialiseren in interpersoonlijke communicatie bij conflicten. Deze kennis zet ik nu in als mediator. Ik bied bemiddeling bij conflicten in de relatiesfeer, bij conflicten bij echtscheiding, tussen familieleden, op de werkvloer en tussen buren. 

 

De cadans (her)vinden door mediation

 

Een van mijn grootste passies is zingen. Dit heeft veel raakvlakken met mediation, hoe raar dit in eerste instantie misschien ook klinkt. Ik zing in vocal group bestaande uit 15 vrouwen. Stuk voor stuk unieke persoonlijkheden met een eigen stemgeluid. Alleen door goed naar elkaar te luisteren, te geven en te nemen, kan de goede cadans gevonden worden.

Dit vergt een continue samenwerking, bijsturing en inzet van positieve energie. Als dit eenmaal lukt, dan staat het ook als een huis. Ik merk dat dit proces ook doorlopen wordt bij mediation. Soms is het mensen al heel lang niet meer gelukt met elkaar in gesprek te gaan, samen de goede cadans te vinden.

 

Wanneer ik dan merk dat mensen na een paar gesprekken bij mij aan tafel elkaar weer weten te vinden en het wederzijdse vertrouwen en respect weer groeit, dan ontstaat er ruimte om beslissingen te nemen. Met de blik op de toekomst.

 

In een conflict dreigt de juridische afhandeling nogal eens de bovenhand te voeren. Je ziet het vaak gebeuren bij echtscheidingen, waarbij partijen er voor kiezen om de hulp in te schakelen van een advocaat die hen helpt bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie, omgangsregelingen, en dergelijke. Geen onbelangrijke zaken, maar de kans bestaat dat aan de emotionele afwikkeling van  het conflict vaak te weinig aandacht wordt besteed, met alle gevolgen van dien voor de lange termijn. 

 

Wanneer je voor mediation bij mij kiest, dan zal ik jullie begeleiden om samen weer deze cadans te vinden. Voor de juiste juridische afwikkeling kan ik je in contact brengen met een samenwerkingspartner.